Komennetaan taas korjaustöihin (ollaan vähän vastahankaan)